NOWOCZESNE ENERGOOSZCZĘDNE SYSTEMY OGRZEWANIA

NESO-aster
ul. Staromiejska 3
35-231 Rzeszów
tel./fax (17) 86-11-406
tel./fax (17) 86-11-408
tel./fax (17) 86-11-412
e-mail: office@neso.com.pl
www.neso.com.pl

Jak kupować dobry olej lekki opałowy?

 
Wpływ jakości paliwa na pracę kotłów olejowych.

Jakie parametry oleju opałowego lekkiego są ważne?


1. Wartość opałowa, która powinna wynosić 41,5-44,5 MJ/kg.

2. Temperatura zapłonu.
    Nie powinna być niższa niż 550C oraz nie powinna być wyższa niż 85 0C. 
    Przy niższej następuje zagrożenie pożarowe przy wyższej trudności z rozruchem

3. Zawartość siarki.
    Wzrost zawartości siarki skraca żywotność kotła nawet 3-krotnie. 
    Rzeczywista zawartość siarki powinna być poniżej 0,2%.

4. Gęstość.
    Winna się mieścić między 0,82-0,85 kg/dm3 w temp. 200C.

5. Lepkość kinematyczna winna się wahać w granicach.

6. 3,2-6,0 m2/s (cSt) w temp. 2000C.
    Powinna być stabilna w poszczególnych dostawach.
   Przy większych odchyleniach pomiędzy poszczególnymi
dostawami należy dokonać
   kontroli spalania i regulacji palników.

7. Zawartość wody powinna być poniżej 0,03%.
    Duże zawartości wody powodują rozwarstwienie się paliwa i woda zawarta
   w nim niszczy pompę paliwową palnika.

8. Temperatura wytrącenia się parafin.
   
Temperatura ta jest 5-15 0C wyższa od temperatury krzepnięcia.
  
Temperatura krzepnięcia nie powinna być wyższa niż -150C.
  
Parafina blokuje filtry i pogarsza proces spalania.

9. Pozostałość po koksowaniu nie powinna być większa niż 0,05%.

10. Po przekroczeniu tej wielkości na ściankach kotła zaczyna
się osadzać koksik.

 

Hurtowe ceny paliw

                   Aktualne ceny netto obowiązujące od dnia 21-08-2012 godz. 00:00  

                   Olej Napędowy Grzewczy Ekoterm Plus 3 256,00 zł/m3 

 


 
 
Odwiedzin :904228
TECHNIKA GRZEWCZA I WENTYLACJA SERWIS KOTŁOWNI
Projekt i realizacja: Posterusart