NOWOCZESNE ENERGOOSZCZĘDNE SYSTEMY OGRZEWANIA

NESO-aster
ul. Staromiejska 3
35-231 Rzeszów
tel./fax (17) 86-11-406
tel./fax (17) 86-11-408
tel./fax (17) 86-11-412
e-mail: office@neso.com.pl
www.neso.com.pl

 
Sporządzamy oceny stanu technicznego
i określanie efektywności energetycznej kotłów,
 
oraz klimatyzacji (powyżej  12 kW)
zgodnie z wymogami przepisów Prawa Budowlanego


KONTROLE STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

 
Rodzaje i zakres kontroli
 


 
Obowiązek ten wynika z dodanego przepisami ustawy  z dnia 19 września 2007 r., o zmianie ustawy
– Prawo budowlane (Dz. U. Nr 191, poz. 1373)  pkt 5 do art. 62 ust. 1.
 
Zgodnie z tym przepisem właściciele lub zarządcy zostali zobowiązani do poddawania obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania kontroli okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem ich efektywności energetycznej oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych:
• co najmniej raz na 2 lata  - w przypadku kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW,
albo
• co najmniej raz na 4 lata  - w przypadku kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem.
 
Obowiązek ten został wprowadzony z dniem 1 stycznia 2009 r., zatem kontrolę obiektów już użytkowanych należy po raz pierwszy przeprowadzić, w zależności od wydajności kotła, w ciągu dwóch bądź czterech lat od wejścia w życie przedmiotowych przepisów.


 
 
 
Zadzwoń
 
 +48 17 8611412
 
 
Zobacz:

 

SŁUŻBY UTRZYMANIA RUCHU  - SUR


 

Rozporządzenie ws. efektywności energetycznej kotłów

 

 

SERWIS , - WYPROWADZIMY NA PROSTĄ

 

 

LABORATORIUM BADAŃ NIENISZCZĄCYCH

 
 
Odwiedzin :890427
TECHNIKA GRZEWCZA I WENTYLACJA SERWIS KOTŁOWNI
Projekt i realizacja: Posterusart