NOWOCZESNE ENERGOOSZCZĘDNE SYSTEMY OGRZEWANIA

NESO-aster
ul. Staromiejska 3
35-231 Rzeszów
tel./fax (17) 86-11-406
tel./fax (17) 86-11-408
tel./fax (17) 86-11-412
e-mail: office@neso.com.pl
www.neso.com.pl


Klimatyzacja i wentylacja

KLIMATYZACJA

Zadaniem klimatyzacji jest stworzenie odpowiednich warunków w pomieszczeniach w celu zapewnienia komfortu cieplnego dla przebywania ludzi lub warunków potrzebnych do prawidłowego przebiegu procesów przemysłowych czy badań naukowych. Słowo "klimatyzacja" jest często niewłaściwie stosowane do określania zwykłej instalacji wentylacyjnej. W rzeczywistości o klimatyzacji można mówić wówczas, gdy spełnia ona (oprócz innych) dwie zasadnicze funkcje, czyli ochładzanie i regulacja wilgotności powietrza.

   

WENTYLACJA

Najbardziej zaniedbana i ignorowana działka instalacji. Potrafi się mścić wyjątkowo mocno.

Od czasu zastosowania szczelnych okien i murów o dobrej izolacji problem ten narasta lawinowo.

Bóle głowy, złe samopoczucie , alergie ,choroby inne objawy to efekt źle pojętej "gospodarności" i oszczędnościach na projekcie, wykonawstwie regulacji i konserwacji instalacji wentylacyjnej

Błędy popełnione na etapie projektowania i wykonawstwa są wyjątkowo trudne do naprawienia. Potęgują ten zgubny  skutek zaniechania spowodowane tym, że budowy prowadzone są często bez projektu i przez zaprzyjaźnione ekipy zamiast przez profesjonalistów.

Najgorszą rzeczą jest że błędy nie muszą ujawniać się natychmiast. Musza się natomiast  ujawniać  po latach i  zawsze się wcześniej czy później się ujawnią!

 

 

Wprowadzenie stosowanych obecnie energooszczędnych rozwiązań do budownictwa spowodowało pogorszenie się warunków naturalnych wewnątrz pomieszczeń. Uszczelniona stolarka całkowicie eliminuje dotychczas stosowany sposób naturalny sposób wentylacji budynków, czyli infiltrację powietrza poprzez stolarkę.

(
Infiltracja przez stolarkę- poprzez okna.
Stosując największa z możliwych infiltracje można uzyskać maksymalnie przepływ ok. 1 m sześciennego na 2 mb obwodu okna w ciągu jednaj godziny. Na jedną osobę przebywającą w pomieszczeniu , aby nie następowało niedotlenienie mózgu i były spełnione przepisy potrzeba 15m sześciennych na godzinę.
Więc jak łatwo wyliczyć na jedną osobę należy zamontować okno o obwodzie 15 m bieżących.
)

W efekcie następuje koncentracja niepożądanych składników w powietrzu takich jak: dwutlenek węgla i para wodna, oraz zanieczyszczeń mechanicznych - drobin kurzu, pleśni i  zarodników
grzybów strzępkowych.

Olbrzymie znaczenie ma również stosowanie coraz większej gamy tworzyw sztucznych , płyt meblowych i innych materiałów z których długotrwale ulatniają się szkodliwe dla zdrowia substancje. Również podczas procesu spalania gazu na kuchence wydzielają się bardzo szkodliwe związki, które nie usunięte przez wentylacje są wchłaniane do organizmu.

Nigdy wcześniej nie było tak wielu chorób jak obecnie. Większość z nich to skutek systematycznego trucia organizmów szkodliwymi substancjami.
Dlatego dla zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości powietrza powinniśmy stosować
wentylację wymuszoną (mechaniczną) lub inne rozwiązania zapewniające wymianę 
powietrza naszym domu.

Wentylacja grawitacyjna przy nowych technologiach budowlanych wcale  nie działa, lub działa źle!

 

Należy pamiętać ze w żadnym wypadku nie można stosować naraz dwu wentylacji.

 

-Naturalnej- grawitacyjnej i mechanicznej.

Znaczy to że niedopuszczalne jest stosowanie wentylacji grawitacyjnej i np. okapu- wyciągu nadkuchennego.

Podczas działania takiego wyciągu przy wentylacji grawitacyjnej następuje zasysanie z przewodów wentylacji pomieszczeń brudnych, takich jak np ubikacja.

Zawartość zostaje "wyciągnięta" i "rozchodzi się po budynku" powodując skażenie!

Dlatego też instalacja mechaniczna musi być policzona. Liczymy wymaganą  ilość powietrza na każde pomieszczenie w m 3/h, straty ciśnienia na instalacji nawiewnej ( liczone w Pa) dobór instalacji nawiewno-wywiewnej, dobór centrali wentylacyjnej, lokalizacja czerpni i wyrzutni itp.

 

Korzyści z sprawnej wentylacji to:

Wystarczająca ilość tlenu - stały dopływ świeżego powietrza, filtracja powietrza, skuteczne usuwanie przykrych zapachów, usuwanie nadmiaru wilgoci, możliwość nawilżania,  brak przeciągów, brak tendencji do rozwoju grzybów i pleśni, brak hałasu z zewnętrznych źródeł, znaczne obniżenie kosztów eksploatacji -ogrzewania.

 

Podsumowując: osiągnięcie wysokiego komfortu i unikniecie wysokich kosztów eksploatacji i remontów.

 

 

Poniżej podajemy jakie są przykładowe normy dla poszczególnych rodzajów pomieszczeń.

Rodzaj pomieszczenia Godzinowa krotność wymiany powietrza
Ustępy w mieszkaniach 4-5
Ustępy w budynkach biurowych 5-8
Ustępy w zakładach pracy 8-10
Łazienki 4-6
Łazienki z natryskami 20-30
Garderoby 3-6
Garaże 4-5
Pokoje hotelowe 5-10
Pomieszczenia biurowe 3-6
Klub , stołówka  , jadłodajnia  H = 3 m 30
Szpitale - pokoje chorych 3,5- 10
Szpitale - blok operacyjny 300 -600

   

Jak widać rozbieżności w zapotrzebowaniu są bardzo duże. Zbyt intensywna wentylacja to wzrost kosztów. Za mała to brak komfortu i konflikt z przepisami.

 

Projektując wentylacje warto sprawdzić jak duże ilości pary wydzielające się w pomieszczeniu

Zestawienie ilości pary wydzielających się w pomieszczeniu:

 

 • rośliny doniczkowe - ok. 7-15 g/h
• kąpiel w wannie - ok. 1000-1100 g/h
• kąpiel pod prysznicem - ok. 1500-2000 g/h
• gotowanie na jeden posiłek ok. 1000-2000 g/h
• zmywarka naczyń - ok.200 g/zmywanie
• pranie w pralce - ok.200-350 g/pranie
• suszenie bielizny - ok. 2000 g/h
• mieszkańcy - sen - ok. 50 g/h
• prace lekkie - ok. 90 g/h
• prace ciężkie - ok. 340 g/h

 

Z powyższego widać że, w pokoju, dwie dorosłe osoby, podczas 8 godzin spokojnego snu,

 

 wydzielą aż 800 gram  pary wodnej.

 

Pozostaje pytanie, co się z nią stanie, podczas gdy wentylacja będzie działać wadliwie?

 

Co mówią przepisy?

Wymagane strumienie powietrza wynoszą (zgodnie z normą:
PN-83/B-03430/Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania):

  • kuchnia z kuchenką gazową - 70m3/h;
  • kuchnia z kuchenką elektryczną - 50m3/h;
  • łazienka - 50m3/h;
  • toaleta - 30m3/h
  • pokój mieszkalny - 30m3/h;
  • pomieszczenie pomocnicze (bez okna) - 15m3/h;
  • przedsionek - 15m3/h

 

 

 

Rekuperator czyli wentylacja z odzyskiem ciepła

 

 

 

 

 

 

 

Rekuperartor posiada dwa wentylatory (nawiewny i wywiewny), zadaniem których jest dostarczanie powietrza świeżego oraz odbieranie powietrza zużytego, filtr  powietrza oraz wymiennik. W wymienniku powietrze zużyte i świeże nie miesza się, natomiast ciepło z powietrza zużytego przenoszone jest na powietrza świeże.  Rekuperator ma zastosowanie również gdy stosujemy klimatyzację pomieszczeń wówczas ogranicza on napływ gorącego powietrza. 

 

 

Wentylacja higrosterowana (naturalna lub mechaniczna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Higrosterowanie - to uzależnienie przepływu powietrza przez elementy 
wentylacji od wartości wilgotności względnej wewnątrz pomieszczenia.
Nawiewniki i kratki higrosterowane dostosowują ilość przepływającego
powietrza do rzeczywistych potrzeb. 

Czujnik higroskopijny zamontowany w elementach systemu mierzy nieprzerwanie poziom wilgotności względnej w pomieszczeniach i steruje ilościami przepływającego powietrza. 

 

 
Odwiedzin :904227
TECHNIKA GRZEWCZA I WENTYLACJA SERWIS KOTŁOWNI
Projekt i realizacja: Posterusart