NOWOCZESNE ENERGOOSZCZĘDNE SYSTEMY OGRZEWANIA

NESO-aster
ul. Staromiejska 3
35-231 Rzeszów
tel./fax (17) 86-11-406
tel./fax (17) 86-11-408
tel./fax (17) 86-11-412
e-mail: office@neso.com.pl
www.neso.com.pl

LABORATORIUM BADAŃ NIENISZCZĄCYCH
 
Nasze Laboratorium Badań Nieniszczących zostało utworzone na potrzeby
DIAGNOSTYKI  MATERIAŁOWEJ  ELEMENTÓW  URZĄDZEŃ  ENERGETYCZNYCH  I  PROGNZOWANIA TRWAŁOŚCI.  
 
 
Badania te pozwalaja nam profesjonalnie  i rzetelnie opracowywać

Oceny stanu technicznego i określanie efektywności energetycznej kotłów

 
 

 Wyposażenie Pomiarowe i Badawcze naszego LABORATORIUM BADAŃ NIENISZCZĄCYCH

WPiB

zostało skompletowane zgodnie z wymogami 
PN-EN ISO/IEC 17025
 
 
 
 
 
 
 
 ZOBACZ

CO ZAGRAŻA KOTŁOM BEZ SERWISU, -CZEGO I JAK UNIKAĆ

 
 
 

Polecana literatura:

  1. ILAC-G24:2007/ OIML D 10:2007 (E), Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowniami przyrządów pomiarowych (tłumaczenie Polskie Centrum Akredytacji, 24.08.2010r.).
  2. PN-EN ISO 10012:2004, Systemy zarządzania pomiarami Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego.
  3. PN-EN ISO/IEC 17025:2005, Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
  4. VIM, 3rd edition, JCGM 200:2008 – nowa wersja międzynarodowego słownika metrologii VIM publikowana przez ISO (ISO/IEC Guide 99-12:2007, International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms, VIM).
  5. Ustawa z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach (Dz.U. 2001 Nr 63, poz.636).
  6. GUM, 1996 Międzynarodowy słownik podstawowych i ogólnych terminów metrologii.
 
 
 
 
 
 
Odwiedzin :890425
TECHNIKA GRZEWCZA I WENTYLACJA SERWIS KOTŁOWNI
Projekt i realizacja: Posterusart