NOWOCZESNE ENERGOOSZCZĘDNE SYSTEMY OGRZEWANIA

NESO-aster
ul. Staromiejska 3
35-231 Rzeszów
tel./fax (17) 86-11-406
tel./fax (17) 86-11-408
tel./fax (17) 86-11-412
e-mail: office@neso.com.pl
www.neso.com.pl

KOŚCIOŁY, OGRZEWANIE

Pielęgnacja świątyni - Ogrzewanie kościołów cz. I

 
 

Ogrzewania powietrzne zwane również nadmuchowym, nawiewnym, nawiewowym

Ogrzewania powietrzne jest najbardziej ekonomicznych , oraz najbezpieczniejszym ogrzewaniem kościoła.
 
 
Zalety ogrzewania nadmuchowego
 • Niski koszt eksploatacji

 • Bardzo precyzyjna regulację temperatury w całym kościele

 • Niski koszt eksploatacji

 • Bardzo precyzyjna regulacja temperatury w całym kościele

 • Możliwość fitrowania powietrza  i oczyszczania z pyłów

 • Możliwość filtrowania powietrza i oczyszczania z pyłów

 • Niski koszt inwestycyjny,

 • Duża sprawność,

 • W okresie letnim podczas upałów możliwość wykorzystania do wymuszonej wentylacji,

 • Możliwość dozowania świeżego powietrza (ma bardzo duże znaczenie w kościołach małych i stosunkowo niskich przy jednocześnie dużej liczbie wiernych podczas nabożeństw). 

 • Możliwość czasowego wyłączenia ogrzewania, co przy ogrzewaniu np. grzejnikowym , lub  posadzkowym jest niemożliwe!
 • Ogrzewanie wodne musi być eksploatowane cały czas. Pozostawione bez grzania  w zimie ulega zawsze trwałemu zniszczeniu , ze względu  na brak możliwości całkowitego opróżnienia z wody instalacji grzewczej.


   

Stabilność mikroklimatu w kościele

 


Kościoły możemy podzielić ze względu na:

architekturę,

wielkość,

nasłonecznienie,

materiał z którego je zbudowano,

ilość wyposażenia,

stopień zawilgocenia budowli,

częstotliwość użytkowania,

ilość użytkowników w stosunku do kubatury. 

1. Kościoły gotyckie - duże

Z badań i obserwacji wynika, że najbardziej stabilny klimat mają  olbrzymie kościoły w stylu gotyckim. 

Przez 70-75 dni w roku dobowe amplitudy temperatur nie przekraczają w nich 1 st.C. 
Wahanie wilgotności przez większość dni w roku mieści się w 5%. 
Dzieje się tak dzięki dużej zdolności tych obiektów do buforowania zmian  zewnętrznych. W kościołach tych, zmiany pór roku, lub niedzielne zgromadzenia   nawet o bardzo dużej liczbie wiernych wywołują zmiany mikroklimatu w bardzo  nieznacznym stopniu. Brak jest w nich efektu kondensacji, pomimo, że ściany i sklepienia  w okresie mrozów posiadają temperaturę ujemną.  W nich też dzieła sztuki są najbezpieczniejsze. 


     

2. Kościoły duże i średnie

Najczęściej barokowe cechuje większa zależność od klimatu zewnętrznego. 
Zależność ta jeszcze się zwiększa jeśli budowle te posiadają okna przepuszczające do środka duże ilości energii słonecznej. Dobowe amplitudy temperatury są już znaczące i nie można ich porównywać do Kościołów gotyckich. 
Również istnieje tu znaczne zagrożenie kondensacją, które może się nagle ujawnić na skutek jakichś czynników zewnętrznych. 


    

3. Kościoły małe 

Kościoły małe często kamienne mogą mieć stosunkowo dużą zdolność buforowania czynników zewnętrznych jednak ze względu na mały stosunek ilości wiernych do kubatury wpływ wiernych, którzy w nim czasowo przebywają jest duży.  Amplitudy temperatur mogą w niedzielę dojść nawet do 14-15 st.C.

Często na skutek niedostatecznej wentylacji dochodzi w nich do kondensacji,
która może pojawić się już po jednej godzinie od ostatniej mszy św. i zamknięcia kościoła.
Czasem w niektórych budowlach kondensacja może zacząć występować  już przed zakończeniem pierwszej mszy świętej. 

Przykład kondensacji w jednym z kościołów


Jak niebezpieczna jest kondensacja i jakie są jej skutki?

– jest to pytanie, które często mi zadają.

Kondensacja powoduje rozwój grzybów pleśniowych (one zaś są odpowiedzialne za alergie),  powoduje też rozwój owadów niszczących drewno co drastycznie przyspiesza procesy zniszczenia całego wyposażenia.


  

Ogrzewanie kościołów cz. II

 




W kościołach zachowały się bezcenne dzieła sztuki. Okupanci niszcząc naszą wiarę i kulturę nie zdołali wtargnąć do naszych kościołów.  

Dlatego też naszym obowiązkiem jest przekazać je następnym pokoleniom w stanie nie gorszym niż otrzymaliśmy od naszych poprzedników.  

Jak ważne to jest zadanie uświadamiamy sobie dopiero gdy, jesteśmy  zmuszeni do konserwacji tych dzieł. 
Dlatego najlepiej zapobiegać niż później wydawać znaczne sumy na odnawianie - konserwację. 
Straty jakie powstają są często do uniknięcia. 
Jednym z najważniejszych działań jest utrzymanie w Kościele właściwego klimatu. 

Z doświadczenia wiemy, że niezwykle ważny jest wpływ mikroklimatu na dzieła sztuki, które są w różnym wieku i wykonane z różnych materiałów. 
Wniesienie nowego spojrzenia na zagadnienia ogrzewania jest bardzo ważne, monumentalna architektura kościołów stanowi szczególne wyzwanie dla nas i jednocześnie nie daje się wykorzystać modelowych rozwiązań, które znamy z innych obiektów. 

Projektując ogrzewanie w kościołach musimy uwzględnić szczególny   charaktertej budowli jak i jej funkcję. Jednocześnie coraz bardziej ważne są względy ekonomiczne.  

Te można podzielić na:

   1) Koszt inwestycji,

   2) Koszt przyszłej eksploatacji,

   3) Żywotność,

   4) Gwarancję na dostęp do części zamiennych.

Podczas decyzji w wyborze ogrzewania trzeba wziąć pod uwagę wpływ tego ogrzewania na klimat jaki ono generuje, oraz na tempo procesów niszczenia materii samej budowli oraz całego jej wyposażenia:
ołtarzy, rzeźb i mebli, obrazów, oraz malowideł ściennych itd.

Jak bardzo ważnym jest kontrola temperatury i wilgotności względnej powietrza w pełni uzmysławiamy sobie dopiero jak szukamy przyczyn niszczenia obiektu i jego wyposażenia. Wraz ze zmianami wilgotności, oraz zmianami temperatury następuje wzrost naprężeń, które są powodem mikrourazów,
które z czasem prowadzą do ważnych zniszczeń.

Specjaliści są zgodni, że największe zniszczenia wywołują gwałtowne i częste zmiany w mikroklimacie.

Zachodzi tu podobne zjawisko jak przy suszeniu mokrego drewna
- przy powolnym suszeniu zachowuje swoją strukturę,  natomiast przy zbyt szybkim, gwałtownym,-pęka. 

Podobnie reagują elementy budowli i wyposażenia kościołów .


   

Podstawy projektowania ogrzewania w kościołach

 

   1) Ogrzewanie musi utrzymać stabilny klimat.

   2) Należy bezwzględnie unikać systemów działających tylko w niedzielę.

   3) W okresie zimy stosując ogrzewanie należy utrzymywać temperatury.
       zgodnie z zaleceniami projektanta

   4) Ogrzewanie powinno mieć małą bezwładność, aby uniknąć
       dużych zmian temperatury tj. powinno mieć możliwość precyzyjnego.
       utrzymywania temperatury na stałym zadanym poziomie. 

   5) Ogrzewanie nie może powodować zawilgocenia.

   6) Należy unikać promienników elektrycznych i gazowych.

   7) W żadnym wypadku produkty spalania nie mogą zostawać w środku budowli.

   8) Urządzenia muszą być bezpieczne!

      Muszą posiadać obowiazujace dopuszczenia do użytkowania i niezbędne certyfikaty.

      

       
Ostatnio pojawia się duża ilość urządzeń która jest wprawdzie tańsza ,
ale niestety nie jest dostosowana do polskich warunków eksploatacji!

Dlatego też oszczędności te są pozorne i bezwzglednie należy unikać
takich rozwiązań, ponieważ są one niebezpieczne i dluższym okresie
czasu bardzo kosztowne.


Ogrzewanie nadmuchowe,  -inne nazwy tego ogrzewania to: ogrzewanie nawiewne, ogrzewanie nadmuchowe, ogrzewanie powietrzne.
Ogrzewanie to może być uzupełnione o:
Wentylację,
Rekuperację,
Filtrowanie powietrza
Nawilżanie
Jonizację
Chłodzenie.
Chłodzenie powietrza w obiektach sakralnych nie ma technicznego  i ekonomicznego uzasadnienia.
W praktyce całkowicie, nawet podczas najgorętsszego lata, wytarcza w zupełności sprawna dobrze policzona i zaprojektowana wentylacja mechaniczna.
Czerpnie moga znajdować się na obiekcie, lub moga byc usytuowane w pewnej odległości od obiektu.
 
 
 
Kościół kościołowi nie równy.
Do ogrzewania każdego kościoła trzeba podejść indywidualnie.Każda realizacja musi byc poprzedzona koncepcją i projektem, który określi:
Potrzeby, korzyści, koszty i sposób realizacji ogrzewania kościoła.
Już na etapie opracowywania koncepcji wybieramy medium zasilające , - gaz ziemny, propan, butan, olej, olej przepracowany prąd (energia elektryczna)i inne
 
Realizujemy projekty, montaże i serwis ogrzewania kościoła na między innymi  na terenie diecezji:
Diecezja Kielecka,
Diecezja Sandomierska,
Diecezja Zamojsko - Lubaczowska,
Diecezja Przemyska
Diecezja Tarnowska
Diecezja Rzeszowska
Archidiecezja Lubelska
Archidiecezja Krakowska
 
Wykres Moliera
 
 

 

Ogrzewanie nadmuchowe kościołów

 

Przykład prowadzenia kanałów  do ogrzewania kościoła

Widok przed zabudową
 
 
 
 
Kościół w zimie ogrzewany nadmuchowo i w lecie wentylowany za pomocą tego samego systemu


 
 
Kościół  na zdjęciu powyżej - widoczne duże przeszklenia powodujące w lecie bardzo silne przegrzewanie się całego obiektu sakralnego.
Dzięki wykorzystaniu nagrzewnicy i kanałów w lecie można go skutecznie wentylować, znacznie poprawiając komfort i zapewniając dostawę z zewnątrz wymaganej ilości  świeżego powietrza -tlenu.
Po zamontowaniu i uruchomieniu ogrzewania i wentylacji ksiądz proboszcz stwierdził , że to był od lat pierwszy przypadek, kiedy podczas uroczystości Pierwszej Komuni nikt nie zemdlał
 
Ten kościół też jest ogrzewany za pomocą systemu nadmuchowego

 

 

Wkrótce napiszemy:

Jak tanio ogrzać kościół?

Które systemy ogrzewania kościołów są tanie , a które najtańsze?

 

 


 

 
 
Odwiedzin :904228
TECHNIKA GRZEWCZA I WENTYLACJA SERWIS KOTŁOWNI
Projekt i realizacja: Posterusart