NOWOCZESNE ENERGOOSZCZĘDNE SYSTEMY OGRZEWANIA

NESO-aster
ul. Staromiejska 3
35-231 Rzeszów
tel./fax (17) 86-11-406
tel./fax (17) 86-11-408
tel./fax (17) 86-11-412
e-mail: office@neso.com.pl
www.neso.com.pl

Jakie  są najbardziej powszechne i największe błędy inwestorów?

 

Błąd NR 1 to:

Lekceważenia praw bożych (praw fizyki)!!!

 

Mój profesor mówił mi często:

 

"Pamiętaj, Pan Bóg grzechy wybacza, ale głupoty nigdy!"

 

Następne:

 

Budowa bez projektu i lekceważenia wagi projektu.

 

Ustalania kolejności robót pod widzimisie wykonawców zamiast pod potrzeby minimalizacji kosztów inwestycji. Bardzo często  w ten właśnie sposób zostaje zablokowana możliwość zastosowania nowoczesnych tanich i skutecznych rozwiązań!

 

Poleganie na opiniach, zamiast na rzetelnej wiedzy, obliczeniach i profesjonalnym doradztwie.

 

Konsultowanie rozwiązań z absolwentami telewizyjnej Akademii Umiejętności  im Adama Słodowego.

 

Pokładanie zbyt dużej wiary w artykuły sponsorowane ukazujące się w "profesjonalnych" czasopismach.

 

 

Dlaczego inwestorzy pomimo to, nadal lekceważą własne zdrowie i narażają się na niedotlenienie mózgu i życie w atmosferze która tak bardzo odbiega od zdrowej?

 

Widać wola wydawać pieniądze na lekarza, zamiast zapobiegać.

.Nie jest też ich winą, że nigdy nie zrobili pomiarów CO2 i wilgotności względnej w domach z różnymi systemami wentylacyjnymi.

Jeśli nie maja wykształcenia technicznego  i nigdy nie brali udziału w powyższych pomiarach to skąd mają wiedzieć ze tylko wentylacja wyciągowo nadmuchowa zapewnia stały (nie za duży i nie za mały) dopływ powietrza niezależnie od warunków pogodowych, szczelności stolarki i wysokości obiektu.

 

Ciekawostki:

 

Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej

 ("Ocena zanieczyszczenia pleśniami powietrza pomieszczeń" .... .wyizolowano do tej pory 132 gatunki pleśni . Szacuje się iż około 30 % problemów zdrowotnych związanych jest z narażeniem na grzyby pleśniowe. ...")

 

 

Czym oddychają w Poznaniu?

"Stwierdzono wysoki i zróżnicowany stopień zanieczyszczenia mikrobiologicznego w badanym powietrzu, zarówno zewnątrz-, jak i wewnątrzdomowym. Dominującą mikroflorą były grzyby strzępkowe (do 55% ogólnej liczby drobnoustrojów), natomiast udział bakterii nie przekraczał 40%. W powietrzu zewnątrzdomowym dominowały bakterie z rodzaju Micrococcus i Bacillus oraz pleśnie z rodzajów Cladosporium, Alternaria, Penicillium i Aspergillus, a w wewnątrzdomowym bakterie z rodzajów Micrococcus, Staphylococcus, Serratia i Bacillus oraz pleśnie Rhizopus, Penicillium, Aspergillus, Cladosporium i Alternaria. Niektóre z wyizolowanych rodzajów pleśni posiadają właściwości alergenne i z pewnością wywierają one negatywny wpływ na zdrowie przebywających w tych pomieszczeniach ludzi."

 

Pleśń w kuchni

 

"Pleśń jest szczególnie niebezpieczna w kuchni, ponieważ zarodniki, osiadając na produktach spożywczych, mają doskonałe warunki rozwoju. Kolejnym etapem skażenia jest pojawienie się grzybów domowych: najpierw wykształca się plecha, potem następuje rozwój owocników, które wyrzucają w powietrze zarodniki stanowiące zagrożenie dla zdrowia (alergie). Istnieje niezliczona liczba pleśni i grzybów domowych."

 

 

W Polsce:

 

Co piszą inni

"W Polsce powszechnie stosowana jest wentylacja grawitacyjna, czyli samoistny ruch powietrza w budynku. Największą jej wadą jest brak kontroli nad wymianą powietrza w pomieszczeniach. W miarę jak zaczęły pojawiać się nowe technologie, szczelne ściany, drzwi i okna, nie najlepiej do tej pory robiona wentylacja grawitacyjna (np. za ciasne, nieocieplone kanały przelotowe) przestała spełniać swoje zadanie.

 

Uzupełnieniem systemu wentylacji grawitacyjnej powinna być wentylacja wyciągowa.":

 

Zgodnie z norma nie można stosować obu wentylacji naraz!

 

 

Wentylatory i normy i przepisy

 

Wentylatory wyciągowe instaluje się przeważnie w kuchniach i łazienkach. W kuchni najlepsze są wyciągi nadkuchenne (okapy wentylacyjne) połączone z kanałem wentylacyjnym. Wentylator wyciągowy umieszczony w łazience zapobiega nadmiernemu zawilgoceniu ścian i sprzętów. Może być włączany automatycznie przez tzw. czujniki higroskopijne, gdy wilgotność przekroczy odpowiednią wartość, np. 60 proc. Ze wszystkich systemów wentylacji, jak twierdzą specjaliści, najbardziej efektywne są rekuperatory (system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej). Dzięki nim nie tylko oczyszczamy powietrze, ale odzyskujemy ciepło (nawet do 90 proc. ciepła bytowego wytwarzanego przy gotowaniu, praniu, kąpieli). Systemy rekuperacyjne mają jednak trzy wady, zajmują dużą część poddasza lub piwnicy, są drogie, a zimą z powodu zaszronienia może dochodzić do kłopotów z pracą wymiennika. "

 

Zgodnie z norma nie można stosować obu wentylacji naraz!

 

 

SKĄD SIĘ BIORĄ GRZYBY?

 

"Grzyby pleśniowe, popularnie zwane pleśniami, atakują drewno, materiały drewnopochodne, ceramikę budowlaną, beton, tynki, a nawet tworzywa sztuczne. Ich zarodniki są obecne niemal wszędzie i rozpoczynają rozwój, jak tylko trafią na sprzyjające warunki atmosferyczne. Dochodzi do tego, gdy jest wilgotno, ciepło i nie ma przewiewu.

Zarodniki grzybów domowych zawsze są obecne w sąsiedztwie ich owocników. Przenoszą się na niewielką odległość niesione przez wodę lub powietrze. Mogą też czaić się w zagrzybionej ziemi. Grzyby żywią się celulozą zawartą w drewnie, białkiem i fosforanami. Aby jednak dostać się do źródła pożywienia, potrafią przerosnąć nawet beton i grube ściany murowane."
  
A sposób na biznes?

 

-załóż firmę handlującą preparatami grzybobójczymi!

 


"Samo usunięcie grzyba ze ścian można wykonać stosując preparat grzybobójczy, ale bez usunięcia przyczyny powstawania zawilgocenia problem będzie się powtarzał. Użycie preparatu grzybobójczego spowoduje skuteczne usunięcie z powierzchni elementów budowlanych nalotów pochodzenia organicznego typu grzyby, porosty, pleśnie, glony i może być stosowany wewnątrz jak i na zewnątrz budynku."

 

 

Woda z rekuperatora

 

"W rekuperatorach domowych montuje się odprowadzenie wody. Powietrze wychodzące zostaje ostudzone powietrzem wchodzącym temu procesowi towarzyszy wykraplanie się kondensatu, który następnie jest odprowadzany do kanalizacji. Przy 4 osobowej rodzinie zimą jest to średnio 400g/h."

 

 

A co się dzieje jak nie ma rekuperatora?

 

Gdzie podziewa się ta woda?

 

Czyste powietrze, medycyna  i nie-normalny proces budowy

"Każdy powinien mieć możliwość oddychania świeżym powietrzem wewnątrz pomieszczeń"

 

"Jeżeli ma się świadomość, że 1500 osób każdego roku umiera w Szwecji na skutek złego powietrza znajdującego się wewnątrz pomieszczeń, w których to przypadkach często winny jest radon, oraz  jeżeli wie się że Skandynawowie 90% swojego czasu spędzają wewnątrz pomieszczeń, to wspieranie tego hasła staje się oczywiste"

"W normalnym procesie budowy pytania dotyczące wentylacji zaczynają powstawać zdecydowanie za późno. Co więcej, dzisiejsze specyfikacje  dotyczące powietrza , zgodnie z którymi buduje się   dziś, reprezentują jedynie minimalne wymagania , które wstrzymują rozwój. Szeroko zakrojone badania w terenie wykonane przez Dona Miltona na Harvardzie w USA wykazały , że ludzie pozostają w pomieszczeniu, gdzie spełnione zostały jedynie minimalne wymagania dotyczące przepływu powietrza mieli o 50% wyższa ilość nieobecności spowodowanej chorobami niż ludzie przebywający w pomieszczeniach o dwukrotnie większym przepływie. Oszczędność energii, jakiej dokonano w żaden sposób nie rekompensowała strat produkcyjnych wynikających z wynikających z gorszego przepływu powietrza."

"I mówimy w tym miejscu 'jedynie' o pieniądzach, jeżeli jednak dodać do tego cierpienie  i problemy tych osób , to sytuacja  staje się jeszcze bardziej zaskakująca".

Profesor Anders Svenson przy wydziale fizyki budowlanej na Uniwersytecie w Lund

 

 

 

TWÓJ JEDEN ODDECH

 

 

Z każdym Twoim jednym oddechem wdychasz od 40.000 do 75.000 cząsteczek pyłu. Stopień zanieczyszczenia powietrza wewnątrz domów może wynosić średnio od 2,5 a może rosnąć  tak że  może osiągać poziom  nawet 100 razy wyższy niż powietrza na zewnątrz! Jeden gram pyłu zawiera 700 milionów cząsteczek. Cząsteczki te  stanowią ogromne zagrożenie dla naszego zdrowia. Dlatego też złą jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń zaliczmy do pięciu największych zagrożeń dla zdrowia publicznego ze strony środowiska. Skutki zdrowotne nie zawsze są natychmiastowe. Często uwidaczniają się dopiero po latach  i są wtedy odczuwalne  i mierzalne, kiedy juz niczego cofnąć się nie da!

 

 

 

CZŁOWIEK JAKO FILTR 

 

 

Codziennie przefiltrujemy przez nasze płuca powietrze o objętości dużego pokoju.

 

W powietrzu tym zawarte są:

 

 bakterie , zarodniki pleśni, alergeny, pyły.

 

Ponad to przefiltrowujemy ok. 3 litry wody w postaci pary wodnej. Wody która zawiera w sobie zapisana w swoich strukturach informację paramegnetyczną.

 

Jest to wystarczający powód , aby dbać o powietrze którym oddychamy.

 

To właśnie jeden z powodów powstawania syndromu chorych budynków.

 

 

SYNDROM CHOREGO OTOCZENIA

 

Syndrom chorego budynku - sick building syndrome

 

 

Dwaj niemieccy profesorowie , fizycy: Erwin Neher i Burt Sakmann w 1991  roku otrzymali nagrodę Nobla.

 

Dokonali oni odkrycia w dziedzinie medycyny i fizjologii.

 

Stwierdzili oni że, organizm ludzki jest podatny na informacje elektromagnetyczną przekazaną z zewnątrz.

 

Oznacza to w szczególności że organy mogą być stymulowane przez informacje kodujące.

 

Tym sposobem możemy wpływać na "zdrowie, lub chorobę".

 

Oczywiste jest  że koncerny farmaceutyczne wolą wymyślać nowe leki, produkować je i zbijać na nich fortunę, zamiast zwrócić uwagę na likwidacje przyczyn.

 

Dziwne jest natomiast że rządy wola płacić za leczenie, zamiast zająć sie likwidacją przyczyny.

 

Widać że najbardziej wpływowe jest lobby farmaceutyczne !

 

 
Odwiedzin :890436
TECHNIKA GRZEWCZA I WENTYLACJA SERWIS KOTŁOWNI
Projekt i realizacja: Posterusart