NOWOCZESNE ENERGOOSZCZĘDNE SYSTEMY OGRZEWANIA

NESO-aster
ul. Staromiejska 3
35-231 Rzeszów
tel./fax (17) 86-11-406
tel./fax (17) 86-11-408
tel./fax (17) 86-11-412
e-mail: office@neso.com.pl
www.neso.com.pl

 
Zobacz również: 
 
 
SERWIS
 
 
Co wykonujemy:
 

SERWIS KOTŁÓW I CAŁYCH KOTŁOWNI

KONSERWACJA KOTŁÓW I CAŁYCH KOTŁOWNI,

MODERNIZACJA KOTŁÓW I CAŁYCH KOTŁOWNI, 

 EKSPLOATACJA CAŁYCH KOTŁOWNI WODNYCH,

EKSPLOATACJA CAŁYCH KOTŁOWNI PAROWYCH

PROJEKTOWANIE, INSTALACJA I EKSPLOATACJA KOTŁOWNI OLEJOWYCH I GAZOWYCH NA OLEJ DIATERMICZNY O TEMPERATURZE PRACY DO 3500C

NADZÓR  - CAŁYCH KOTŁOWNI WODNYCH,  PAROWYCH I  NA OLEJ DIATERMICZNY

Przygotowanie KOTŁÓW I INNYCH URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH do rewizji

wewnętrznej

zewnętrznej

 próba ciśnieniowa na potrzeby własne i potrzeby okresowej kontroli UDT ,

udział w rewizji UDT    

KONSERWACJA

I SERWIS KOTŁOWNI WODNYCH,

PAROWYCH 

I  NA OLEJ DIATERMICZNY

SERWIS I KONSERWACJA KOTŁÓW I PALNIKÓW GAZOWYCH I OLEJOWYCH

 AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

 

 -REMONTY , NAPRAWY , SERWIS, KONSERWACJA I  MODERNIZACJA

REMONTY DORAŹNE ,

BIEŻĄCE ,

 ŚREDNIE

I KAPITALNE ,

KOTŁOWNI WODNYCH , PAROWYCH , GAZOWYCH I OLEJOWYCH I NA OLEJ DIATERMICZNY

SERWIS,

 KONSERWACJA

I  MODERNIZACJA SUSZARNI , 

OTACZARNI 

 I INNYCH URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH

 

SERWIS, KONSERWACJA

I  MODERNIZACJA PIEKARNI 

I WĘDZARNI,

NAPRAWA PIECÓW PIEKARNICZYCH

 


 

Wyprowadzimy na prostą ,

Twój  obiekt energetyczny

- kotłownie,

-wymiennikownie

 

Zrobimy to zdecydowanie taniej, niż wynosi Twój aktualny koszt eksploatacji.

 

Unikniesz kłopotów i zbędnych kosztów.

 

Zaoszczędź pieniądze,  przeznacz je na swoje inne ważne potrzeby.

 

Jak osiągniesz niższe koszty eksploatacji?
 

 

Niższe koszty eksploatacji

 

Na sprawność kotła wpływ ma wiele czynników, najważniejsze z nich to:

 • Obniżysz koszty,  nastąpi to  poprzez zwiększenie sprawności procesu spalania, oraz poprzez wydłużenie czasu pracy kotła.
 • Powierz obsługę profesjonalistom.

   Przeważająca część obiektów energetycznych jest eksploatowana przez osoby przypadkowe bez wykształcenia energetycznego i słabo  przygotowane.  Osoby z nadzoru mają kotłownie niejako "na siłę" dopisaną do listy obowiązków.

Pracownicy przechodzą tylko kilkugodzinne szkolenia.

 

Zrób to! - Już dziś powierz obsługę profesjonalistom!

 • Kotły pracują ze sprawnością dużo niższą niż gwarantowana i przez to szybko ulęgają awariom i zniszczeniu.
 • Straty na kosztach eksploatacji sięgają nawet co najmniej rzędu 50%
 
 • Kotłowni są wyposażone  w instalacje przygotowania wody.

 

 •  Niestety ze względu na brak odpowiednich służb i możliwości analizowania składu chemicznego wody, instalacje są ”zakamienione” i prowadzą do przegrzewania i pękania rur kotłowych.

 

 

Oszczędzaj!

 

- Powierz serwis, zleć obsługę i eksploatację  kotłowni profesjonalistom!

 

 

Bądź profesjonalistą w zarządzaniu !

Korzystaj z naszego doświadczenia w rozruchach, optymalizacji eksploatacji, programowaniu urządzeń, analizach chemicznych i naprawach, - znacznie obniż koszty obsługi  obiektu.

 

Powierz nam nadzór nad eksploatacją i/lub obsługę Waszego obiektu energetycznego. Bardzo znacznie obniż koszty eksploatacji i uniknij dodatkowych kosztów związanych z obsługą obiektu.

 

 Źródła oszczędności

W usprawnieniu i poprawy efektywności inwestycji naszych klientów, koncentrujemy się na:

 • wyborze optymalnego źródła energii dla obiektów, z uwzględnieniem źródeł odnawialnych
 • zastosowaniu energooszczędnych technologii
 • ograniczeniu strat energii w procesie wytwarzania i przesyłu
 • pomiarach i regulacji zużycia energii

 

Zmodernizuj swoją kotłownie

  

Modernizacje kotłowni

 

Oferujemy modernizacje, remonty bieżące , średnie i kapitalne waszych obiektów, bo daje to zawsze duże oszczędności i unika się przypadkowych i tak uciążliwych awarii.

 

 

 Prawidłowa regulacja wymienników


Większość kotłowni i wymiennikowni, ze względu na obowiązujące przepisy jest wyposażona w układy pomiarowe.

 

Większość z tych układów jest zautomatyzowana. Z reguły również źle ustawiona. W większości budynków temperaturę reguluje się "otwierając okna" powodując straty ciepła - wystarczy prawidłowa regulacja.

 

Korzystaj z naszych doświadczeń w programowaniu i regulacji temperatur otrzymaj   znaczną obniżkę kosztów ogrzewania  obiektów.

 

Analiza Techniczno-Ekonomiczna

 

Na całym nowoczesnym Świecie usługa outsourcingu stała się drogą do sukcesu. Decyduje ona również często o przetrwaniu. Szczególnie wśród użytkowników małych i średnich obiektów energetycznych. Zrobimy to za Was na czym znamy się najlepiej.

 

Macie Państwo rację mówiąc:

 

"Mój  obiekt jest wyjątkowy..."  bo  każdy obiekt energetyczny jest inny, bo każdy ma inne przeznaczenie, konstrukcje i warunki pracy. Dlatego  właśnie z przyjemnością spotkamy się z Państwem i po analizie techniczno-ekonomicznej przedstawimy Państwu  gotowe ekonomiczne rozwiązania.

 " Potrafisz eksploatować  taniej,

 

- to zrób to!".

 

„Pieniędzy mam za mało nie dlatego, że mało dostaje,

 

ale dlatego, bo za dużo wydaje”

 

Zacznij oszczędzaj już od dziś! 

 

 

Zadzwoń! +48 17 8611412


Co robimy
?

  • Rozruch palników, kotłów , kotłowni, wodnych, parowych, na olej diatermiczny

  • naprawy bieżące,  doraźne, remonty średnie i kapitalne

  • Przygotowanie do rewizji zewnętrznej w ramach okresowych badań przez UDT.

  • Przygotowanie do rewizji wewnętrznej w ramach okresowych badań przez UDT.

  • Przygotowanie do próby ciśnieniowej w ramach okresowych badań przez UDT.

  • Modernizacje kotłowni,

  • Modernizacje palników automatyki, sterowania i komór spalania,

  • Wytwórnie mas bitumicznych -wymiana i modernizacja palników, komór spalania, automatyki i sterowania

  • Naprawy remonty i modernizacje różnego rodzaju pieców,

  • rozruch , serwis  , modernizacja, naprawy  nagrzewnic powietrzna,

  • rozruch , serwis  , modernizacja, naprawy suszarni,

  • rozruch , serwis  , modernizacja, naprawy piekarni,

  • rozruch , serwis  , modernizacja, naprawy malarni,

  • rozruch , serwis  , modernizacja, naprawy systemów klimatyzacji,

  • rozruch , serwis  , modernizacja, naprawy rozruch  systemów wentylacji,

  • rozruch , serwis  , modernizacja, naprawy rozruch systemów suszarni,

  • rozruch , serwis  , modernizacja, naprawy rozruch i eksploatacja stacji uzdatniania wody,

  • przekazanie obiektów do eksploatacji,

  • eksploatacja obiektów

  • montaż konserwacja i modernizacja automatyki palnikowej i kotłowej,

  • URZĄDZENIA AUTOMATYKI KOTŁOWEJ  i Osprzętu kotłowni - naprawy, wymiany montaże

   • Regulatory i sondy poziomu
   • Zestawy urządzeń odsalających
   • Zawory odmulające
   • Inżektory pary
   • Zawory zwrotne dla pomp zasilających kotły
   • Chłodnice próbek
   • Odwadniacze
   • Regulatory ciśnienia
   • Osuszacze pary
  • eksploatacja ruchowa urządzeń,

  • usuwanie awarii,

  • wykonujemy naprawy doraźne całych kotłowni

  • wykonujemy naprawy bieżące,

  • przeglądy okresowe,

  • konserwację kotłowni,

  • regulacje,

  • modernizacje

  • remonty średnie

  • wykonujemy kapitalne

 

   Jakich urządzeń?

Serwis kotłów, pieców, palników i części do palników

olejowych na olej lekki, olej ciężki i olej przepracowany,

gazowych

 

 na gaz ziemny wysokometanowy typu E (dawniej GZ-50)

 

  Serwis palników przemysłowych

 

 Serwis palników tlenowych

 gaz płynny - propan butan

 

Weishaupt,  Cuenod, Giersch,

Oilon, Elco, Rapido,

ACV, Herrmann, Riello,

Saacke, Viessmann, Oertli,

Baltur, Hansa, Blowterm,

Dumphy Combustion, Benetone Electro Oil, Imp-Wagner,

 

MAXON,

Olymp,

Goling,

Klamke- record,

Korting,

Lamborgini,

Ecoflam,

Siemens,

Eberle

 

Dreizler 

 

i inne. 

 

Serwis kotłów ,

nagrzewnic,

pieców,

 

pieców przemysłowych

pieców piekarskich,

wytwornic pary

 i kabin malarskich.

 

 

Babcok, ACV, GEKA_WTI , VEA,  VEÅ AB

,Viessmann, Wolf, Rapido, Remeha

Sefako, Froeling, Radson,

Vailant, Sime, Dakon,

Ecoflam, Hoval, Loos International,

Buderus, Unical, DeDietrich, Radan,

STANDARDKESSEL

 

Ferroli, Schafer, FAKO

Interdomo, Unical, Rumia,

Fakot , FUO, Torus.

 

VIADRUS, Richmond

 

Serwis nagrzewnic powietrznych

olejowych na olej lekki, olej ciężki i olej przepracowany,

gazowych

 

na gaz ziemny wysokometanowy typu E (dawniej GZ-50)

 

gaz płynny - propan butan

 

Technoklima

Wolf,

York,

Miller,

Rheem,

Carrier,

Araj,

Lennox,

Remko,

Heylo,

 

Nordklima

 

i inne.

Odwadniacze do kondensatu - dobór montaż, wymiana

 

Serwis pomp wodnych i olejowych.

 

 

Grundfos, Willo, Leszno, Eckerle, i innych.

Stacji uzdatniania wody:
BWT, Ekowater, Eurowater, Techwater i inne

 

Serwis fontann i basenów

Konserwacja bieżąca i okresowa fontann i basenów, eksploatacja fontann i basenów,

Roboty konserwacyjne przy fontannach  i basenach na zakończenie i na rozpoczęcie sezonu

 

Opracowujemy i dostarczamy:

Instrukcje obsługi.

Instrukcje eksploatacji.

Odtwarzamy zagubioną, lub źle odebraną dokumentację na potrzeby obecnych wymagań.

Przystosowujemy systemy do przepisów Unii Europejskiej- UE

Robimy wszystko, co jest niezbędne do prawidłowej energooszczędnej  i bezpiecznej eksploatacji systemów i urządzeń,  opracowujemy to i dostarczamy do naszych klientów.

 

Zamów!

 

Zadzwoń!

 

 

+48 17 86 11 412

 Procedura korzystania z usług Biura Pomocy Technicznej.

 

Aby ułatwić i przyśpieszyć procedurę udzielania pomocy, przed zdzwonieniem do Biura
pomocy technicznej , powinni Państwo przygotować następujące informacje:

  1. Numer indentyfikacyjny klienta (numer umowy konserwacyjno serwisowej).
  2. Numer , kotła, palnika, innego urządzenia, rok produkcji i uruchomienia.
  3. Rodzaj automatyki , marka typ itp.
  4. Treść komunikatu pojawiającego się na wyświetlaczu i palniku.
  5. Opis problemu: podczas jakich czynności wystąpił i jakie są jego objawy.
  6. Jakie próby rozwiązania problemu zostały podjęte przed skonsultowaniem się z Biurem Pomocy Technicznej.

 

Biuro Pomocy Technicznej obsługuje zarejestrowanych użytkowników.

 

Zgłoszenia:

 

 +48 17 8611412 od 8.15 do 17.00 w dni robocze,

 

niedziele i święta:

 

-na wskazany Państwu specjalny numer telefonu

Swoim zakresem działania obejmujemy całe województwo podkarpackie , część lubelskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.

 

Działamy miedzy innymi na terenie miast:

 

Rzeszów, Mielec, Sędziszów, Tarnów, Przemyśl, Stalowa Wola, Sandomierz, Tarnobrzeg, Zamość , Biłgoraj, Staszów, Krosno, Sanok, Jasło, Leżajsk, Lubaczów, Dębica, Łańcut, Przeworsk, Jarosław, Kolbuszowa, Radymno, Strzyżów, Ropczyce, Gorlice, Nowa Dęba, Ustrzyki Dolne , całe Bieszczady, oraz Lwów

 Zadzwoń  - tel. +48 17 86 11 412

 

+48    605 09 86 10


 

SERWISOWANIE I KONSERWACJA
TO OSZCZĘDNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

 

Prawidłowa eksploatacja to:

 

 - eksploatacja zgodna z zaleceniami producenta (instrukcja eksploatacji)
 - SYSTEMATYCZNA  konserwacja /- Wszystkie nieprawidłowości pracy
    kotłowni usuwane są na bieżąco
 - regulacja palników, (optymalizacja procesów spalania)
 - regulacja automatyki (optymalizacja krzywych grzania i programów czasowych)

 

Brak dbałości o prawidłową pracę kotłowni prowadzi do drastycznego 
spadku sprawności, który następuje na skutek: 

 

 - braku systematycznej regulacji lub złej regulacji palników,
 - braku systematycznej regulacji automatyki 

 

 - zabrudzenia powierzchni wymiany ciepła w kotle (wymiennika ciepła), 
    od wewnątrz narastanie kamienia, zabrudzenia mułem i szlamem,
    zewnętrzna powierzchnia: narastanie sadzy i innych produktów spalania.

 - strata na skutek przegrzania pomieszczeń np.: brak obniżenia nocnego,
   lub przegrzanie w południe na skutek kumulacji ciepła słonecznego przez otwory okienne , to około 5 do 9% większe zużycie opału na każdy jeden stopień przegrzania pomieszczenia!

 

Napisz:  

 serwis@neso.com.pl

 

Zadzwoń:

+48 17 86 11 412

 

+48    605 09 86 10

 

 

Wchodzimy do UE

Od  lipca 2003 roku weszły w życie postanowienia    Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń   ciśnieniowych (Dz.U. nr. 135)                                                         

Nasza firma NESO aster dostosowała się do zharmonizowanych przepisów wewnątrz wspólnotowych i nowych oczekiwań związanych z funkcjonowaniem firm na rynku europejskim.

NESO aster wdrożyła system zdalnego nadzoru nad kotłowniami.

Umożliwia to nam pełne przejęcie obowiązków w zakresie obsługi, eksploatacji i dozoru, bo
to jest najbardziej korzystne ekonomicznie  rozwiązanie dla naszych klientów !

 

Napisz:  

Kontakt 

 

 

Zadzwoń:

+48 17 86 11 412

 

+48    605 09 86 10

Zaprowadzimy książkę pracy maszyn/urządzeń.   Książka pracy maszyn/urządzeń umożliwia rejestrację kontroli stanu technicznego maszyn i urządzeń. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymagane jest zapisywanie w książce pracy wyników przeprowadzonych kontroli.

Przypominamy:

-Obowiązkowe jest również  prowadzenie dziennika konserwacji.

 

 

Mój znajomy mówi:

" Zamów profesjonalny serwis
bo zawsze było tak:

 

Julian Tuwim

"Murarz buduje domy, krawiec szyje ubrania"

a dziś:

Ten co wykładał kostkę, inżyniera przegania

 

lub
Spróbujmy poczekać  na efekty

i dopisać końcówkę"

 
Odwiedzin :890436
TECHNIKA GRZEWCZA I WENTYLACJA SERWIS KOTŁOWNI
Projekt i realizacja: Posterusart