NOWOCZESNE ENERGOOSZCZĘDNE SYSTEMY OGRZEWANIA

NESO-aster
ul. Staromiejska 3
35-231 Rzeszów
tel./fax (17) 86-11-406
tel./fax (17) 86-11-408
tel./fax (17) 86-11-412
e-mail: office@neso.com.pl
www.neso.com.pl

 

Motywy lub przepisy przemawiające za 
podłączeniem do sieci cieplnej 

Motywy racjonalne 

Emocjonalne

Przepisy wydane przez 
władzę

Brak miejsca na montowanie
instalacji do wytworzenia 
ciepła.

Zaufanie do 
przedsiębiorstwa.

Przymus przyłączenia do sieci.

Brak możliwości składowania
paliwa (oleju, węgla).

Małe ryzyko związane z
dostawą.

Brak zaufania do
wbudowania komina.

Nie ma kłopotu z zakupem 
paliwa (węgla).

Długoletnie rozwiązanie
kwestii zaopatrzenia w 
ciepło.

Dodatkowe obciążenia 
finansowe w wypadku 
instalacji grzewczej nie
 gwarantującej
bezemisyjnej eksploatacji.

 
Odwiedzin :883460
TECHNIKA GRZEWCZA I WENTYLACJA SERWIS KOTŁOWNI
Projekt i realizacja: Posterusart