NOWOCZESNE ENERGOOSZCZĘDNE SYSTEMY OGRZEWANIA

NESO-aster
ul. Staromiejska 3
35-231 Rzeszów
tel./fax (17) 86-11-406
tel./fax (17) 86-11-408
tel./fax (17) 86-11-412
e-mail: office@neso.com.pl
www.neso.com.pl

Elementy rozwiązań inwestycyjnych zależności od posiadanych środków wraz z określeniem ich efektów

 

Poziom I

Bez nakładów inwestycyjnych

Obejmuje działania w sferze organizacji i zarządzania, poprawienia obsługi poprzez 
właściwe przeszkolenie personelu, wprowadzenie racjonalnych rozwiązań w zakresie
taryf i polityki cenowej oraz zalecenia techniczne mieszczące się w ramach bieżącej 
eksploatacji i konserwacji (np. związane z regulacją hydrauliczną systemu).

Poziom II

Przy prostych bardzo opłacalnych środkach

Obejmuje stworzenie ciągłej uzupełnionej bazy danych, która umożliwi na właściwą 
ocenę aktualnej sytuacji i jest bardzo przydatne w czasie codziennej eksploatacji 
systemu.

Działania te,- to:

-  usuwanie nieszczelności i skorodowanych rur, oraz niesprawnych urządzeń 
  w systemie ciepłowniczym, które są miejscem ubytku wody sieciowej.
- Węzłach ciepłowniczych montaż automatyki,
- U odbiorców najprostsze działania w zakresie oszczędzania energii.
- Płukanie chemiczne instalacji c.o.

Poziom  III

Przy nakładach inwestycyjnych

Zawiera między innymi modernizację istniejących i budowę nowych źródeł ciepła, 
budowę nowych magistral ciepłowniczych itp. Realną wielkość inwestycji i uzyskanych
efektów będzie można ocenić po opracowaniu studium wykonalności ( feasibility study). 

Pozom  IV

Przy środkach stosowanych nie tyko z punktu widzenia poszanowania energii

W skład tego wchodzi np. zakładanie dodatkowej izolacji termicznej w czasie renowacji
fasady budynku. Z punktu widzenia tylko oszczędzania energii działania takie 
są na ogół nie opłacalne. Czas zwrotu często przekracza kilkanaście lat.

"Dlaczego jedni ludzie mają ciągle za mało
pieniędzy, a inni dużo?"

 

Jak często myślisz:

"Dlaczego ludzie mają za mało pieniędzy?"

"Czy za mało zarabiają?"

"Czy też za dużo i zbytecznie wydają?"

 
Odwiedzin :890432
TECHNIKA GRZEWCZA I WENTYLACJA SERWIS KOTŁOWNI
Projekt i realizacja: Posterusart