NOWOCZESNE ENERGOOSZCZĘDNE SYSTEMY OGRZEWANIA

NESO-aster
ul. Staromiejska 3
35-231 Rzeszów
tel./fax (17) 86-11-406
tel./fax (17) 86-11-408
tel./fax (17) 86-11-412
e-mail: office@neso.com.pl
www.neso.com.pl

TYPOSZEREG 
Typoszereg pomp ciepła serii CK Europa L typ powietrze/woda
Typ pompy
Nominalna moc cieplna (kW)
L 6 EuC
6
L 8 EuC
8
L 10 EuC
10
L 14 EuC
14
L 18 EuC
18
L 20 EuC
20

pomp powie CK europa

Zależność mocy grzewczej [kW] pompy ciepła CK EUROPA L od temperatury powietrza dla temperatury zasilania czynnika grzewczego 35 0C.

pomp powie CK europa

Zależność mocy grzewczej [kW] pompy ciepła CK EUROPA L od temperatury powietrza dla temperatury zasilania czynnika grzewczego 55 0C.

 

 

 
 
 
DANE TECHNICZNE    - tel +48 17 8611412
 

 
Odwiedzin :883462
TECHNIKA GRZEWCZA I WENTYLACJA SERWIS KOTŁOWNI
Projekt i realizacja: Posterusart