NOWOCZESNE ENERGOOSZCZĘDNE SYSTEMY OGRZEWANIA

NESO-aster
ul. Staromiejska 3
35-231 Rzeszów
tel./fax (17) 86-11-406
tel./fax (17) 86-11-408
tel./fax (17) 86-11-412
e-mail: office@neso.com.pl
www.neso.com.pl

 
Straty energetyczne całkowite, to suma strat jednostkowych.
Jak powstają te straty jednostkowe?
Pierwsze straty jednostkowe powstaja już na etapie przygotowania koncepcji.
Na etapie projektowania są one najczęściej już tylko zatwierdzane.
Typowymi stratami zaprojektowanymi to, straty wynikające z  przewymiarowania kotła. Następuje wtedy poza wyższym kosztem zakupu, również obciążanie inwestora stratami stałymi - eksploatacyjnymi,  takimi jak większa  strata kominowa i strata na skutek promieniowania kotła do otoczenia, oraz strata wynikająca z częstych przestojów i startów palnika.
Następne bardzo znaczne straty, to straty wynikające z zaniechań w konserwacji i serwisowaniu.
W kotłach i kotłowniach straty są proporcjonalne do zabrudzenia powierzczni  kotła sadzą i komory wodnej osadem i kamieniem
Wykres obrazujący wielkość strat wynikających z zanieczyszczenia sadząStraty energetyczne wynikające z zanieczyszczenia osademStraty wynikające z braku właściwej i systematycznej regulacji palników to od 5 do 25 procent
Do tych strat należy dodać jeszcze straty wynikające z uszkodzonej izolacji kotła.
 
Do powyższych strat mozna dołączyc jeszcze straty wynikające z braku profesjonalnego montażu i straty z braku kompletności wyposażenia kotła i kotłowni,
bo była ,to "najtańsza oferta!"
 
Odwiedzin :883463
TECHNIKA GRZEWCZA I WENTYLACJA SERWIS KOTŁOWNI
Projekt i realizacja: Posterusart