NOWOCZESNE ENERGOOSZCZĘDNE SYSTEMY OGRZEWANIA

NESO-aster
ul. Staromiejska 3
35-231 Rzeszów
tel./fax (17) 86-11-406
tel./fax (17) 86-11-408
tel./fax (17) 86-11-412
e-mail: office@neso.com.pl
www.neso.com.pl

Zagrożenie pożarowe i wybuchowe

Z Zagrożeniem wybuchowym mamy do czynienia wówczas gdy istnieje możliwość tworzenia przez gazy palne, pary palnych cieczy, pyły , lub włókna palnych ciał stałych , w różnych warunkach , mieszanin z powietrzem   , które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon wybuchają , czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia

 

Jakie należy stosować środki zaradcze

Używać urządzenia w wykonaniu EEx

Używać narzędzia nieiskrzące

Montować  Systemy wykrywające DGW  i GGW  zabezpieczające przed wybuchem

 

Poddawac systematycznie przeglądom i konserwacji systemy zabiezpieczające przed wybuchem

Usługe tę wykonujemy i dbamy o Państwa bezpieczeństwo

Zleć nam montaż i konserwacje Twojego systemu bezpieczeństwa

 

 
Odwiedzin :890437
TECHNIKA GRZEWCZA I WENTYLACJA SERWIS KOTŁOWNI
Projekt i realizacja: Posterusart